İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Siverek Ekolojik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti, kurumsal değerlere bağlı, değişime açık, yaratıcı, yenilikçi, paydaş ve müşteri beklentilerine duyarlı ve sorumluluk sahibi olan toplum içinde örnek bireyler için çalışılması tercih edilen bir firma olmayı amaçlamıştır.

    Bu amaçla insan kaynakları politikamız:

·           Etik değerlere bağlı, politikalarımıza uygun davranışlar geliştirecek çalışanlar istihdam etmektir.

·     Çalışanlarımızın iş ve sosyal hayatları arasındaki dengeyi gözeterek onlar arasında şeffaf, açık ve yakın iletişimi sağlayacak ortamları oluşturmak. Takım ruhu yaratarak biz duygusunu geliştirmektir.

·        Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini sağlamasının önünü açmak, şirket içi eğitim faaliyetleri yürütmektir.

·        Çalışanlar ve paydaşlarımız arasında yaratıcılık, yenilikçilik ve katılımcılığı teşvik etmektir.

Siverek Ekolojik Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti bünyesinde;

1.     Zorunlu veya borçlandırılmış işçilik yoktur. İşe alınacak personel özgürce seçilir.

2.     Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir. Temiz sosyal tesis ve imkânlardan her personel yararlanır.

3.     Çocuk işçi çalıştırılmaz.

4.     Ücretler temel ihtiyaçları karşılayıp belirli bir miktar serbest tasarruf yapmaya uygun şekilde belirlenmiştir.

5.     Çalışma saatleri iş kanununda belirlenmiş olan sürelerden fazla değildir. Her 7 günlük çalışma periyodunda 1 gün izin verilmesi zorunludur.

6.     4857 sayılı iş kanuna uygun olarak fazla mesai isteğe bağlıdır ve özel tarifeler üzerinden ücretlendirilir.

7.  Ayrımcılık uygulanmaz. İşe almadan, ücret ödemeye, işe son vermeden emekliye ayırmaya sosyal sınıf, ulus, din, yaş, cinsel tercih, cinsiyet, politik görüş vb. ayrımcılık yapılamaz. Firmamız kadın çalışanları için pozitif ayrımcılığı gözetir.

8.     İstihdamda süreklilik esastır.

9.     İnsanlık dışı veya sert davranışlar yasaktır. Aşağılayıcı ve alaycı davranış ve uygulamalar kabul edilemez. Her türlü taciz yasaklanmıştır.

10.  Her işçi dilediği sivil toplum kuruluşuna ve/veya dilediği sendika ve meslek kuruluşuna üye olma ve çalışma konusunda serbesttir.